Úvod
SlavnostiDivadloZámekSportovní aktivityLipnoLyžováníOstatní

 Slavnosti

Jako už každý rok se blíží Slavnosti pětilisté růže města Český Krumlov. Slavnosti doprovází bohatý program. Zarezervujte si včas nocleh…

Renesanční se konají tradičně každý rok již od éry posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka.

Třídenní slavnost probíhá v historickém jádru města Český Krumlov, kde se vžijete do atmosféry středověku. Mezi velice atraktivní patří vyhlášené historické průvody městem, kde se setkáte s nespočetným množstvím dobově oblečených šlechticů, šašků, měšťanů, řemeslníků a vůbec všemi možnými společenskými vrstvami té doby.

Máte jedinečnou možnost zhlédnout rytířské turnaje, zažít mnoho poutavých divadelních představení i hudebních kreací. A aby to nebylo jen o dívání se, tak některé disciplíny si můžete prožít dokonce sami na vlastní kůži, což může být také jedním z nemála příjemných zážitků.

Méně akčnější duše upoutá atmosféra staročeského jarmarku, kde si můžete pořídit třeba nějaké pěkné ručně vyráběné suvenýry nebo ochutnat některou z dobrot tehdejší kuchyně.

Po všech těchto dojmech a zážitcích se těžko někdo vyhne žízni nebo hladu,lze je uhasit přímo pod sluncem na čerstvém vzduchu nebo můžete upřednostnit některou z mnoha místních krčem či restaurací.

Tradičním vyvrcholením je i velkolepý slavnostní ohňostroj, který je sladěn s hudebním doprovodem z jižní terasy Státního hradu a zámku Český Krumlov (tento ohňostroj lze sledovat též i z pivovarských zahrad pivovaru Eggenberg).

Rok 2015/19.06.2015 – 21.06.2015 (pátek, sobota, neděle)
Rok 2016/17.06.2016 – 19.06.2016 (pátek, sobota, neděle)
Rok 2017/16.06.2017 – 18.06.2017 (pátek, sobota, neděle)
Rok 2018/22.06.2018 – 24.06.2018 (pátek, sobota, neděle)
Rok 2019/21.06.2019 – 23.06.2019 (pátek, sobota, neděle)
Rok 2020/19.06.2020 – 21.06.2020 (pátek, sobota, neděle)
slavnosti1 foto Jan Schinko jr.slavnosti2 foto Jan Schinko jr.slavnosti3 foto Jan Schinko jr.slavnosti4 foto Jan Schinko jr.
Designed by FreonaWeb Copyright © Ubytování v soukromí Český Krumlov